เครื่องสำรองไฟ APC UPS SMC2000I

กำลังไฟขาออก: 1.3 KWatts / 2.0 kVA แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 230V

Share

หมวดหมู่ : UPS APC

Share

  • กำลังไฟฟ้า (VAC) : 1.3 KWatts / 2.0 kVA
  • แรงดัน Input (VAC) : 230V
  • แรงดัน Output (VAC) : 230V
  • ความถี่การใช้งาน (Hz) : 50 Hz
  • เต้าเสียบ (8) IEC 320 C13 (Battery Backup) 
  • จอแสดงสถานะการทำงาน : Multi-function LCD status and control console
  • โปรแกรมควบคุม : Powerchute / Not support network card
Part Number : SMC2000I