CLOUD SERVER

- PLEASE CALL FOR PRICE -

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : Cloud Service

Share

รายละเอียดสินค้า

 
CLOUD
- เหมาะสาหรับ -   
ผู้ใช้งานที่มีความรู้พื้นฐานเรื่อง Server นักพัฒนาที่ต้องการ setup server เอง
 • จัดการได้เองผ่าน Control Panel
 • คิดค่าบริการเป็นชั่วโมง
 • สร้าง Server ใน 1 นาที
(  จัดการ Server ได้เองทั้งหมด ผ่าน Cloud Panel  )
 
CLOUD + SUPPORT
- เหมาะสาหรับ - 
ลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการใช้งาน เว็ปไซต์ และอีเมล์และต้องการให้ทีมงานเราติดตั้ง+Support ให้ทั้งหมด
 • จัดการได้เองผ่าน Control Panel
 • คิดค่าบริการเป็นรายปี
 • ติดตั้งทุกอย่างพร้อมใช้งาน ทั้งเว็บไซต์และอีเมล์
(  Server ส่วนตัว ไม่ต้อง Set up เอง ทีมงานเรา Setup+support ให้ทั้งหมด  )
 
CLOUD ENTERPRISE
-เหมาะสาหรับ- 
ลูกค้าระดับองค์กรที่ต้องการความเสถียรสูง หรือมีระบบขนาดใหญ่
ต้องการให้ทีมงานเรา Custom ระบบให้เฉพาะตัว
 • จัดการได้เองผ่าน Control Panel 
 • คิดค่าบริการเป็นชั่วโมง
 • สามมารถปรับแต่งโครงสร้างระบบได้ตามต้องการ
 • สามารถ Hardware ส่วนตัวมาเชื่อมต่อได้
 • สามารถเพิ่ม Option ต่างๆได้ตามต้องการ
(  CLOUD สาหรับระบบขนาดใหญ่ ติดตั้งระบบตาม Requirment ลูกค้า  )
 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

- PLEASE CALL FOR PRICE -

 
 
New

- PLEASE CALL FOR PRICE -

 
 
New

- PLEASE CALL FOR PRICE -

 
 
New

- PLEASE CALL FOR PRICE -

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า