LOG FILE MANAGER

คุณสมบัติสินค้า:

ให้บริการทางด้านพื้นที่ในการเก็บ LOG ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ เช่น เก็บ Log Firewall, Server และให้บริการ Report ประจำเดือน

Share

หมวดหมู่ : PRODUCTS Cloud Service

Share

" บริหารจัดการข้อมูล Log File ได้อย่างง่ายดายด้วย  " 
 • จัดเก็บ Raw Log ด้วยการเข้ารหัสและบีบอัด (Encryption and Compression)
 • เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูล Log File ได้อย่างง่ายดาย
 • รายงานการจัดเก็บข้อมูล Log Fileผ่าน Web Portal
 • และเฝ้าระวังความปลอดภัยบนเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
 • แจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติด้านความมั่นคงบนเครือข่าย
 • สำรองข้อมูล Log File ที่ศูนย์สำรองข้อมูล Backup Site (ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ)
 • ระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามบนเครือข่ายด้วย Log Monitoring และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก Log File
 • มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยบริการ Analysis and Reporting ผ่าน Web Porta
 • แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติบนเครือข่ายด้วยระบบIncident Handling and Response
 • และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุและวางแผนป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจ เกิดขึ้นในอนาค 
 • มั่นคงและปลอดภัยด้วยระบบจัดเก็บ Log File ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของ INET Security Center


- PLEASE CALL FOR PRICE -

สินค้าเกี่ยวข้อง