CLOUD BACKUP

Share

หมวดหมู่ : Cloud Service

Share


  • บริการสำรองข้อมูลของไฟล์ต่างๆ ได้ไม่จำกัดจำนวนไฟล์ และไม่จำกัดขนาดสูงสุดของไฟล์
  • บริการการเก็บ Version ย้อนหลังสำหรับแต่ละไฟล์ ทำให้สามารถเลือก Version ของไฟล์ที่ต้องการกู้คืนได้
  • บริการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Backup) เป็นบริการสำรองข้อมูลจาก Server หรือ Data ใน PC ที่ต้องการจัดเก็บ
  • ราคาไม่แพง เหมาะสำหรับ SME หรือธุรกิจขนาดเล็ก
สินค้าเกี่ยวข้อง